In de praktijk
Een onderdeel van mijn werkzaamheden vormt het verzorgen van een second-opinion. Naar aanleiding van de activiteiten van bedrijven, beoordeel ik de verzekeringen op juistheid en volledigheid. Hieronder een aantal opvallende zaken die we bij deze controles tegenkwamen.

Een bedrijf dat procesmanagers en adviseurs in dienst heeft op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen heeft 6 jaar geleden een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten waarvoor een jaarpremie betaald wordt van ongeveer € 10.000,– per jaar.
Bij het doornemen van de polis, stuiten we op een veelheid van clausules en verwijzingen. Na de polis volledig bestudeerd te hebben, kwam ik tot de conclusie dat dit bedrijf een beroepsaansprakelijkheidsverzekering had afgesloten voor het beroep van “architect”.  

Een ander bedrijf had 7 individuele polissen afgesloten bij 1 verzekeraar. Een telefoontje naar de desbetreffende verzekeraar zorgde ervoor dat dezelfde polissen opgenomen konden worden in een pakket waarbij de verzekeraar een korting verleende van 10% per jaar.

Een volgend bedrijf (elektrotechnisch installateur) had begin van het jaar tijdens werkzaamheden een schade veroorzaakt bij een klant. Hij had de schade gemeld op zijn aansprakelijkheidsverzekering. Via zijn tussenpersoon kreeg het bedrijf te horen dat de schade niet vergoed werd in verband met de uitsluiting “opzicht”. Het bedrijf vertelde mij hiervan. We hebben de polisvoorwaarden bekeken en de verzekeraar alsnog aangesproken de schade te vergoeden. Drie weken later had de verzekeraar de schade uitbetaald.

Een bedrijf, producent en leverancier van meet- en regelinstrumenten heeft een dochteronderneming in Amerika. Omdat deze Amerikaanse dochter een eigen aansprakelijkheidsverzekering in Amerika had afgesloten met een verzekerd bedrag van 
$ 1.000.000,–, had de tussenpersoon geadviseerd een eigen risico op de aansprakelijkheidsverzekering in Nederland op te nemen van dit zelfde bedrag voor de dekking in Amerika. Na bestudering van de polis bleek het één en ander echter niet op elkaar afgestemd te zijn, waardoor grote financiële risico’s werden gelopen. 

 

Werken en gezondheid